Nieuwsartikel

Vacature bestuursleden

Trefwoorden

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op kunstenaars, kunstinstellingen en hun publiek. Honderden culturele instellingen hebben de culturele hoofdstad van ons land als uitvalsbasis. Veel van deze musea, theaters, concertzalen, dans- en theatergezelschappen, orkesten en festivals worden door de gemeente Amsterdam en/of de rijksoverheid gesubsidieerd.

De Amsterdamse Kunstraad is het onafhankelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur en adviseert over het kunst- en cultuurbeleid en de subsidies voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur. Het bestuur van de kunstraad bestaat uit zeven leden. Zo’n 25 adviseurs preadviseren het bestuur vanuit verschillende disciplines en expertises.

 

De Amsterdamse Kunstraad zoekt bestuursleden (x/v/m)

 

• een bestuurslid met kennis van Beeldende Kunsten en Digitale Cultuur

• een bestuurslid met kennis van Kunst- en Cultuureducatie en Participatie

 

– voor beide vacatures geldt dat kennis van de disciplines Film en/of Letteren een pré is.

 

Bestuursleden van de Amsterdamse Kunstraad zijn geworteld in of hebben een sterke affiniteit met de betreffende discipline(s) en het vakgebied. Ze zijn ervaren en bevlogen generalisten die op de hoogte zijn van de systematiek van de cultuursubsidiëring en al jaren de culturele ontwikkelingen in Amsterdam volgen. Mensen met kennis van/affiniteit met cultuur vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie, in al zijn diversiteit en in (inter)nationale en lokale context. Kandidaten volgen de actualiteiten in het culturele veld, zoals het streven naar inclusie en het debat rond dekolonisatie in de kunstwereld, en zijn bereid zich hier verder in te verdiepen. Kandidaten hebben bij voorkeur ook expertise op het vlak van cultureel ondernemerschap en publieksbereik, of hebben hier affiniteit mee. Een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende visie op het werkterrein van de kunstraad en de juiste adviesvaardigheden (analytisch en kritisch vermogen, reflectieve houding, creativiteit, innovatieve denkkracht, beleidsgevoeligheid en gericht op samenwerking) zijn essentieel.

Werkzaamheden
Van bestuursleden wordt gevraagd dat ze tijd beschikbaar hebben voor monitoring, beoordeling en vergaderingen. Bestuursleden mogen geen belang hebben bij instellingen in de Amsterdam Bis zodat ze in staat zijn onafhankelijk te oordelen. Het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad komt gemiddeld een keer per maand bijeen. Bestuursleden geven daarnaast als voorzitter leiding aan commissies van de kunstraad. Deze commissies worden ad hoc in het kader van een advies samengesteld en bestaan uit een mix van kunstraadadviseurs en externe discipline-experts met een artistiek inhoudelijke en/of zakelijke achtergrond. Gemiddeld geeft een bestuurslid vier keer per jaar leiding aan een dergelijke vergadering. Eens in de vier jaar vindt de advisering plaats voor het kunstenplan, wat een aanzienlijk drukkere periode is. De werkzaamheden worden gehonoreerd op basis van vacatiegeld. Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed.

Selectieprocedure
Het bestuur van de kunstraad wordt op voordracht van het college van B en W door de gemeenteraad benoemd. Het college laat zich voor de selectie bijstaan door een benoemingsadviescommissie. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar. Als adviseur van het college en de gemeenteraad van Amsterdam hecht de kunstraad waarde aan een bestuurssamenstelling waarin de meerstemmigheid/diversiteit van Amsterdam is weerspiegeld.

Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u uiterlijk op 16 oktober sturen naar vacature@kunstraad.nl, ter attentie van de benoemingsadviescommissie onder leiding van Felix Rottenberg, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad.

 

Informatie over de kunstraad en over de huidige samenstelling van het bestuur kunt u vinden op deze website. Overige informatie kan worden ingewonnen bij algemeen secretaris Barbara van de Water via 020-6264315.