Nieuwsartikel

Gemeenteraad volgt aanbeveling kunstraad

In zijn advies De stad is nooit af, uitgebracht op 10 mei 2017, deed de Amsterdamse Kunstraad 21 aanbevelingen om spreiding in de stad te bevorderen en drukte tegen te gaan. Een van deze aanbevelingen betrof het Amsterdamse Bostheater. Deze aanbeveling is bij de gemeenteraad in vruchtbare aarde gevallen.

 

a’damse-bos_blauw
http://bostheater.nl/

Renovatie van het Amsterdamse Bostheater

Raadsleden Samira Bouchibti (VVD), Tjakko Dijk (VVD), Marcel van den Heuvel (D66) en Pia van den Berg (PvdA) refereren aan het advies van de kunstraad in hun schriftelijke vragen op 7 juli. Zij stellen een zestal vragen over het Amsterdamse Bostheater aan het college van B en W.

De aanbeveling van de kunstraad luidde: ‘Het Amsterdamse Bos is zeer centraal gelegen tussen de Zuidas, Schiphol en Nieuw-West. Deze groene longen van de stad zijn matig onderhouden en slecht benut’. De kunstraad stelt voor om het Amsterdamse Bostheater te renoveren en een cultuureiland rondom het openluchttheater te creëren. Tevens pleit de AKr  voor een goede busverbinding naar het cultuureiland.

Ook in hun motivatie stellen de raadsleden dat het openluchttheater, dat sinds 1954 een belangrijk onderdeel is van het Amsterdamse Bos, toe is aan een renovatie. Daarnaast vragen de groeiambities van de organisatie, – het theater wil uitgroeien tot culturele trekpleister voor Amsterdammers en bezoekers uit de regio en het buitenland -, om een aantal aanpassingen.

Kansen voor het Amsterdamse Bos

De kunstraad signaleert in zijn advies dat een revitalisering van het Amsterdamse Bos en het Bostheater kan leiden tot een betere spreiding van drukte in de stad. De vier raadsleden vragen het college om zijn mening over deze kans. Daarnaast menen de raadsleden dat het Bostheater een overloopfunctie heeft voor het inmiddels overvolle Vondelpark en dat het Bostheater hierdoor bij uitstek geschikt is om Amsterdammers te laten kennismaken met kunst en cultuur.

Praktische verbeterpunten

Tevens stellen de raadsleden vragen over de bestuurlijke verhouding tussen Amsterdam en Amstelveen met betrekking tot het Amsterdamse Bos, en de mogelijkheden voor een centrale internetverbinding (ten behoeve van een centraal kassasysteem in samenwerking met de Stadsschouwburg) en een busverbinding. Naast de renovatie van het openluchttheater liggen hier praktische verbeterpunten.
 
Een antwoord van het college van B en W wordt na het zomerreces verwacht.