Nieuwsartikel

Moties kunst en cultuur aangenomen

Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de raadsvergadering op 19 en 20 juli, de laatste vergadering voor het zomerreces, was het vaststellen van de Voorjaarsnota 2017. Verschillende moties op het gebied van kunst en cultuur kwamen voorbij.

Behoud Xhelling voor kunstenaars

Raadslid Duijndam (SP) diende een motie in voor het behoud van Xhelling NDSM voor kunstenaars waarin zij het college verzocht om een plan te maken voor de kunstenaars die atelierruimte huren in de Xhelling op het NDSM terrein.

Door projectontwikkeling van het NDSM gebied dreigt betaalbare werkruimte voor kunstenaars te verdwijnen. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Jeugd en Cultuur op 6 juli spraken verschillende betrokkenen in. Zij benadrukten dat het unieke karakter van het NDSM terrein behouden moet blijven. Ook gaven huurders aan dat zij betrokken willen worden bij de plannen van de gemeente voor de ontwikkeling van het gebied en ervoor vrezen dat de huidige ateliers tegen een commercieel tarief verhuurd gaan worden. Directeur van de Stichting NDSM Kim Tuin kondigde vorige week haar vertrek aan omdat haar idee├źn voor het NDSM terrein en die van de gemeente te ver uiteen lopen.

Met het aannemen van de motie tijdens de raadsvergadering op 20 juli is besloten dat de kunstenaars van de Xhelling betrokken zullen worden bij de renovatie van hun werkruimtes. De gemeente zal bekijken of de renovatie dusdanig is uit te voeren dat de huurprijs voor de kunstenaars betaalbaar blijft.

gemeenteraad_Breed_turquoise

Cultuur in de buurt

Raadsleden Bouchibti (VVD) en Duijndam (SP) dienden de motie Cultureel erfgoed in de buurt in waarmee zij interesse voor erfgoed bij buurtbewoners willen bevorderen. Dit zou onder andere bereikt kunnen worden door culturele instellingen uit het centrum te laten samenwerken met culturele instellingen en bottom-up initiatieven uit verschillende stadsdelen.

Tevens diende raadslid Duijndam een motie in waarmee zij het college verzoekt om cultuurtoeristen over de stad te spreiden door musea buiten het centrum onder de aandacht te brengen. Duijndams voorstel om het budget van Amsterdam Marketing ook te gebruiken voor het promoten van musea op minder bekende plekken in de stad, is aangenomen.

Tot slot zet Duijndam zich ook in voor jongeren. In haar aangenomen motie verzoekt zij het college om in gesprek te gaan met musea om de mogelijkheden te onderzoeken om museumbezoek voor jongeren tot 18 jaar gratis te maken.

Lege kantoorpanden voor cultuur

D66 raadsleden Vink en Van den Heuvel dienden een motie in waarin zij het college verzoeken om in de tweede helft van 2017 actief te overleggen met eigenaren van leegstaand commercieel vastgoed in Amsterdam om ervoor te zorgen dat maatschappelijke en culturele functies tijdelijk gebruik kunnen maken van een deel van deze leegstand. Ook deze motie is aangenomen.