Nieuwsartikel

Advies AKr aan bestuurscommissie Nieuw-West over Staalmanplein

De Amsterdamse Kunstraad heeft vandaag een advies uitgebracht aan de bestuurscommissie Nieuw-West over het Staalmanplein. In het advies vraagt de AKr aandacht voor de monumentale waarde van de drie geschakelde paviljoens op plein. Het totale plein-ensemble is nagenoeg gaaf en is van bijzondere stedenbouwkundige waarde, maar door renovatieplannen van woningcorporatie De Alliantie worden de karakteristieke paviljoens bedreigd met sloop. Om die reden adviseert de kunstraad om het Staalmanplein aan te wijzen als gemeentelijk monument en het plein, inclusief de paviljoens, een toekomst te gunnen.
In het advies toont de kunstraad begrip voor de verschillende belangen en beschrijft de kunstraad wat vooraf is gegaan aan de sloop- en renovatieplannen. Naast een historische terugblik en een analyse van de huidige situatie, geeft de AKr zijn stedenbouwkundige visie op de toekomst van het Staalmanplein. De kunstraad meent dat de leegstaande kiosken en de plint van de twee gerenoveerde flats geschikt zijn voor een culturele invulling.

Zo is er belangstelling voor het huren van een werkruimte bij kunstenaars en culturele ondernemers (via Urban Resort), maar ook zou er een pop-up presentatieplek ingericht kunnen worden, zodat de buurt aan het Staalmanplein een voorproefje kan krijgen van exposities van musea in de binnenstad. Hiermee zou gehoor gegeven worden aan de beleidsdoelstelling om te komen tot een ‘meerpolige stad’, waarin ook buiten het centrum gesubsidieerde kunst te zien is. De kunstraad denkt dat het geven van een culturele invulling aan het Staalmanplein de levendigheid en de sociale controle ten goede zal komen en dat een nieuw publiek voor het gesubsidieerde aanbod gewonnen kan worden.

Klik hier voor het volledige advies.