Nieuwsartikel

Amsterdam verduurzaamt cultuurgebouwen

Trefwoorden

Op 6 april jl. vond een kick-off van de gemeente Amsterdam plaats over het verduurzamen van cultuurpanden. De gemeente gaat de cultuursector in Amsterdam extra ondersteunen bij verduurzaming en biedt cultuurinstellingen een traject op maat aan. Tijdens de bijeenkomst vertelden diverse sprekers, waaronder wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho over het project, werden enkele best practices gedeeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Initiatief Pia van den Berg

In de stadsschouwburg legde wethouder Choho uit waarom het project zo belangrijk is voor de gemeente. Kunst & Cultuur is het hart van de stad. Creativiteit zorgt voor identiteit. Tegelijkertijd is Amsterdam een duurzame stad en moet de stad in de toekomst leefbaar blijven. Ook dat is onderdeel van onze identiteit. Met dit project, dat een uitwerking is van een initiatief van PvdA-raadslid Pia van den Berg, beoogt de gemeente bottom-up, in plaats van top-down best practices te verzamelen, kennis te delen en initiatieven te ondersteunen voor een duurzamer cultuursector. Een van de mogelijke bijdragen van de gemeente is bijvoorbeeld middelen ter beschikking stellen door financiering van duurzaamheidsprojecten tegen een lage rente. Choho benadrukt dat instellingen zelf echt bereid moeten zijn energie en tijd in duurzaamheidsprojecten te steken.

 

Stevige ambities

Daarna vertelde Projectleider Mareile Zuber dat de gemeente Amsterdam het project om cultuurpanden te verduurzamen groots aanpakt. Het project sluit aan bij de ambitie van Amsterdam om in 2020 20 procent meer duurzame energie te genereren en 20 procent minder energie te verbruiken in Amsterdam. Bij de kunst- en cultuursector verwacht de gemeente aanzienlijke milieuwinst te behalen, omdat er veel bezoekers, panden, transport mee gemoeid gaan. De gemeente trekt graag samen met de culturele instellingen, want de gemeente kan het niet voor de sector bedenken en bepalen. De stad heeft input, inzet en bereidwilligheid van de sector nodig.

 

Vraag snel de scan aan

De gemeente biedt al verschillende regelingen om culturele instellingen te helpen in hun duurzaamheidsambities, zoals de milieubarometer, een quick scan of gratis energieadvies. In het kader van dit project is daar nu een duurzaamheidsscan bijgekomen, die veel breder is dan andere scans. Het gaat om maatwerk. Het gebouw wordt met de scan volledig doorgelicht. Thema’s als CO2 uitstoot, energie- en waterverbruik, afvaltransport e.d. komen in de scan aan de orde. De scan leidt tot een advies, met bijbehorend kostenplaatje en uitvoerings- en onderhoudsplan.
De omvangrijke scan en uitvoering daarvan kan deels bekostigd worden door een lening uit het Duurzaamheidsfonds. Er zijn ook andere financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente, waaronder een nieuwe regeling voor het verduurzamen van het meerjaren onderhoud van cultureel vastgoed. Inschrijven voor de scan kan tot 10 april.

Kijk hier voor meer informatie