Nieuwsartikel

Felix Rottenberg modereert avond over atelierbeleid in Pakhuis de Zwijger

Hoe kan de stad duurzaam atelierbeleid ontwikkelen? Die vraag staat centraal in een gesprek in Pakhuis de Zwijger, op maandag 29 mei (19.30 – 21.30 uur). Felix Rottenberg, voorzitter van de AKr, modereert het gesprek.

 

 

Het belangrijkste onderdeel van het atelierbeleid van de gemeente in de afgelopen twintig jaar is de ontwikkeling van broedplaatsen voor de creatieve- en kunstsector. Broedplaatsen bestaan over het algemeen tussen de drie en tien jaar en functioneren als voorlopers voor stadsvernieuwing. Maar niet alleen zijn het plaatsen voor experiment en innovatie, ze creëren ook werk, een creatieve stad en lokale verbindingen. Omdat broedplaatsen vaak tijdelijk zijn en dus verdwijnen moet de gemeente blijven investeren om de voorraad in stand te houden. Naast gemeentelijk beleid zijn de introductie van de Woningwet 2015 evenals de aantrekkende vastgoedmarkt van grote invloed op het aantal beschikbare en betaalbare ateliers. En dus rijst de vraag welke mogelijkheden er zijn om het vastgoed maatschappelijk en in duurzaam beheer te houden.

 

In het gesprek op 29 mei gaan verschillende sprekers op zoek naar een duurzaam antwoord op de huidige ontwikkelingen in het atelierbeleid. Onder meer Tatjana Macic (beeldend kunstenaar, onderzoeker atelierbeleid Platform BK), Robert Marijnissen (onderzoeker stedelijke ontwikkelingen de Europese creatieve industrie aan de Universiteit van Amsterdam) en Arnold Reijndorp (stedelijk advies en onderzoek, voorheen bijzonder hoogleraar Sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden) komen aan het woord.

 

Pakhuis-de-Zwijger-4.jpg-inline-ketsgroen
Het gesprek vindt plaats in Pakhuis de Zwijger en is georganiseerd in samenwerking met de Kunstenbond. Meer informatie is te vinden op de website van Pakhuis de Zwijger.