Mary Berkhout

Mary Berkhout-Nio (1961) is werkzaam als programmadirecteur van Netwerk Mediawijsheid, een netwerkorganisatie die bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op gebied van mediawijsheid. De kracht van het netwerk ligt in kennisdeling en samenwerking. Leden zijn onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en – platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Berkhout-Nio is opgeleid tot industrieel ontwerper aan de TU Delft en werkte lange tijd bij KPN in diverse managementfuncties in de marketing, innovatie, productontwikkeling en strategie. Ze stond aan de wieg van diverse digitale mediadiensten in de zorg- en transportsector. Rode draad in haar werkzaamheden is de fascinatie voor de enorme impact van media op mens en samenleving, zowel in kansen als keerzijden.