Maria Wüst

Maria Wüst is sinds 2006 studieleider van de interdisciplinaire master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Tevens was zij betrokken bij de ontwikkeling en voorbereiding van deze opleiding. Daarnaast ontwikkelt en coördineert zij didactische professionalisering voor docenten aan de AHK.
Maria Wüst is opgeleid als klinisch psycholoog en musicus en heeft brede ervaring in het kunstvakonderwijs. Tot 2006 was zij werkzaam in het muziekvakonderwijs, het grootste deel ervan in afdelingen Klassieke muziek; eerst aan het Hilversums Conservatorium, en later, na de fusie met het toenmalige Sweelinck Conservatorium, aan het Conservatorium van Amsterdam. Zij was onder meer docent, adjunct-directeur, studieleider Klassiek, hoofd Klassiek en hoofd Onderwijs & Ontwikkeling. Wüst was lid van adviescommissies voor de gemeente Utrecht, zowel voor project-subsidies in de podiumkunsten als voor amateurkunst en cultuureducatie. Ook heeft zij bestuurlijke ervaring bij onder andere Bigband Tetzepi, Kobranie muziekeducatie en op dit moment Theatergroep RAST, Muziekcentrum Aslan en de Zuilense Fanfare.