Maria Wüst

Maria Wüst was tot 2018 werkzaam bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij gaf hier mede vorm en inhoud aan de interdisciplinaire master Kunsteducatie en was sinds 2006 studieleider van deze opleiding. Daarnaast ontwikkelde en coördineerde zij didactische professionalisering voor docenten aan de AHK.

Zij heeft een achtergrond als klinisch psycholoog en musicus en heeft brede ervaring in het kunstvakonderwijs. Tot 2006 was zij werkzaam in het muziekvakonderwijs, eerst aan het Hilversums Conservatorium, en later, na de fusie met het toenmalige Sweelinck Conservatorium, aan het Conservatorium van Amsterdam. O.a. als studieleider Klassiek, hoofd Klassiek en hoofd Onderwijs & Ontwikkeling. Wüst was lid van adviescommissies voor de gemeente Utrecht, zowel voor project-subsidies in de podiumkunsten als voor amateurkunst en cultuureducatie. Momenteel is zij bestuurlijke actief voor onder andere  Theatergroep RAST, Muziekcentrum Aslan en in Utrecht voor de Zuilense Fanfare.