Felix Rottenberg

Felix Rottenberg is bestuurder, raadgever en moderator. Hij is geboren en getogen in Amsterdam en zette zijn eerste schreden in de cultuursector in 1980 als zakelijk leider van Stichting de Populier, centrum voor Poëzie en Politiek. In de afwisselende carrière die volgde vervulde hij sleutelposities in de culture wereld en in de politiek. Hij was onder oprichter en directeur van de Balie, centrum voor cultuur en debat (1981-1992), voorzitter van de PvdA (1992-1997), voorzitter van het bestuur van het International Filmfestival Rotterdam (1986-2003), voorzitter van het bestuur van het Nederlands Film Fonds (1997-2003) en voorzitter van het bestuur van de Gerrit Rietveld Academie (1896-1998).

Overige werkzaamheden
De heer Rottenberg is tevens voorzitter van Voedsel en Landbouwdialogen, de initiatiefgroep Bewust Bodemgebruik Nederland, INTI (International New Town Institute) en de stichting Odensehuis, een zelforganisatie voor dementie cliënten in Amsterdam.
Ook is hij op andere plekken in de cultuursector actief. Op dit moment is Rottenberg voorzitter van PAM, Portal audiovisuele makers, en voorzitter van Nieuw Geneco (Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten).