Nieuwsartikel

Prinsjesdag toedeling aan Amsterdamse instellingen

Trefwoorden

Er gonsden al enige tijd geruchten rond over tien miljoen aan extra cultuurmiddelen op de rijksbegroting, en wie hiervan zou kunnen profiteren.

Op Prinsjesdag heeft het Fonds Podiumkunsten bekendgemaakt dat het extra budget krijgt om een aantal aanvragers voor meerjarige subsidie alsnog te kunnen honoreren. Het gaat om festivals die een positief advies hebben gekregen, maar die niet gehonoreerd konden worden vanwege het beperkte budget. Daarnaast is er geld voor enkele muziektheaterinstellingen, omdat bij deze discipline relatief de meeste aanvragen met een positief advies moesten worden afgewezen.

De Amsterdamse festivals die door deze beslissing alsnog een structurele subsidie tegemoet kunnen zien zijn het Nederlands Theater Festival, het Amsterdams Kleinkunst Festival, de Cello Biënnale en de Flamenco Biënnale. Orkater wordt nu toch gehonoreerd als muziektheaterinstelling. Er lijkt echter geen extra geld voor theaterinstellingen met een positief advies te komen, waardoor Orkater voor dat deel van zijn fondsaanvraag waarschijnlijk geen subsidie zal ontvangen.

Behalve deze aanvulling op het budget voor het Fonds Podiumkunsten heeft de regering ook bekendgemaakt dat de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden per 2017 wordt afgeschaft (nu mogen particuliere eigenaren bij de belastingaangifte nog tachtig procent van de onderhoudskosten aan hun monumentale panden aftrekken). Met de maatregel is een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro voorzien.

Deze maatregel heeft voor Amsterdam, met een kleine 9.000 monumenten binnen de gemeentegrenzen en een grachtengordel die Unesco Werelderfgoed is, grote gevolgen. Volgens het gemeentelijke bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente is meer dan de helft van de Amsterdamse monumenten in particuliere handen.