Nieuwsartikel

Vragen in raad over atelierbeleid

In het inspreekhalfuur van de commissievergadering JC van 2 maart jl. wees de heer Nolte van de voormalige stichting Gebouw Fagelschool op inconsistenties in atelierbeleid. Het beleid stimuleert het delen van ateliers in de IJzeren Voorraad door twee kunstenaars terwijl de verhuurder, het gemeentelijk vastgoed (rve vastgoed), slechts met één kunstenaar een contractuele relatie aan wil gaan.

Of er moet een muur worden aangebracht in de ruimte wat niemand wenselijk acht. Bij broedplaatsen werd het delen van een atelier weer wel toegestaan. Daarnaast is de vierkante meter prijs bij de verhuizing van de Fagelstraat naar de Tweede Nassaustraat gestegen, meldt Nolte. Er worden verschillende ‘kostprijs dekkende’ huurprijzen per vierkante meter gehanteerd, waarbij niet inzichtelijk is hoe die prijzen tot stand komen.
De heer Nolte verzocht om duidelijkheid; Zijn punten werken in de rondvraag door de raadsleden Duijndam (SP) en Groote (Groen Links) aan wethouder Ollongren voorgelegd.
De wethouder gaf aan dat er twee beleidslijnen zijn die inspelen op verschillende situaties: de IJzeren Voorraad die beheerd wordt door gemeentelijk vastgoed, en het nieuwe broedplaatsenbeleid. De wethouder zegt toe te zullen bekijken of en hoe de praktijk van het kunnen verhuren van atelierruimte aan twee kunstenaars ook toegepast kan worden binnen de IJzeren Voorraad, en gaat na hoe de CAWA hier in staat.
Op 17 maart vindt een bespreking plaats van de wethouder met het veld over het atelierbeleid. Tijdens de volgende vergadering van de raadscommissie JC op 23 maart a.s. zal het onderwerp broedplaatsenbeleid weer op de agenda van de commissie staan. Dan zullen het jaarrapport 2016 en het werkplan 2017 van Bureau Broedplaatsen aan de orde komen.

Atelier-Tenka-Gammelgaard-119450.XL
Atelier van Zwart de Wit