Nieuwsartikel

Beoordelingskader Amsterdam Bis

Op 15 juni 2020 brengt de Amsterdamse Kunstraad (AKr) advies uit over een tweeledige Amsterdam Bis: 21 instellingen op naam en veertien op functie. De kunstraad beoordeelt de aanvragen en adviseert welke instellingen een plek krijgen in de Amsterdam Bis op basis van negen functies, waarbinnen veertien instellingen geselecteerd kunnen worden. Op basis van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag adviseert de AKr over de hoogte van de subsidiebedragen van alle instellingen in de Amsterdam Bis.

Beoordeling van de aanvragen geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

Het beoordelingskader dat de AKr daarbij hanteert is hier te vinden.