Nieuwsartikel

Vacature bestuursleden

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op kunstenaars, kunstinstellingen en hun publiek. Vele honderden culturele instellingen hebben de culturele hoofdstad van ons land als uitvalsbasis. Veel van deze musea, theaters, concertzalen, dans- en theatergezelschappen, orkesten en festivals worden door de gemeente Amsterdam en/of de rijksoverheid gesubsidieerd.

De Amsterdamse Kunstraad (AKr) is het onafhankelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur en adviseert over het kunst- en cultuurbeleid en over de subsidies voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur. Het bestuur van de kunstraad bestaat uit 7 leden. Zo’n 40 commissieleden preadviseren het bestuur vanuit verschillende vakinhoudelijke commissies.

 

De Amsterdamse Kunstraad zoekt bestuursleden:

 

• een lid met kennis van Muziek en Muziektheater

• een lid met kennis van Beeldende Kunst, Fotografie, Nieuwe Media en Architectuur

 

Van kandidaten voor deze vacatures wordt verwacht dat zij geworteld zijn in of een sterke affiniteit hebben met de betreffende discipline. Wij zoeken ervaren en bevlogen generalisten die op de hoogte zijn van de systematiek van de cultuursubsidiëring en al jaren de culturele ontwikkelingen in Amsterdam volgen. Mensen met kennis van/affiniteit met cultuur vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie, in al zijn diversiteit en in internationale context. Mensen die de discussie rond dekolonisatie in de kunst- en museumwereld volgen en bereid zijn zich daar verder in te verdiepen. Zij moeten ook expertise hebben op het vlak van cultureel ondernemerschap, dan wel tenminste affiniteit hiermee. Een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende visie op het werkterrein van de kunstraad en de juiste adviesvaardigheden (analytisch en kritisch vermogen, reflectieve houding, creativiteit, innovatieve denkkracht, beleidsgevoeligheid en gericht op samenwerking) zijn essentieel.

 

Werkzaamheden
Het is van belang dat bestuursleden tijd beschikbaar hebben voor monitoring, beoordeling en vergaderingen en dat zij in het kader van de integriteit in staat zijn onafhankelijk te oordelen. Het bestuur van de AKr komt gemiddeld 1x per maand bijeen. Bestuursleden geven daarnaast als voorzitter leiding aan een commissie van de kunstraad. De commissies bestaan uit een mix van leden met een artistiek inhoudelijke of zakelijke achtergrond en vergaderen gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar. In de eerste helft van 2020 vindt de advisering plaats voor het Kunstenplan 2021-2014, dit zal een drukke periode zijn. De werkzaamheden worden gehonoreerd op basis van vacatiegeld (€ 100 per vergadering of dagdeel). Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed.

 

Procedure
Het bestuur van de kunstraad wordt op voordracht van het college van B en W door de gemeenteraad benoemd. Het college laat zich voor de selectie bijstaan door een benoemingsadviescommissie. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar. De Amsterdamse Kunstraad streeft er naar in de samenstelling van zijn bestuur de diversiteit van Amsterdam tot uitdrukking te brengen.

 

Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u uiterlijk op 14 januari 2019 sturen naar vacature@kunstraad.nl, ter attentie van de benoemingsadviescommissie onder leiding van Felix Rottenberg, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad.
Informatie over de kunstraad en over de huidige samenstelling van het bestuur kunt u vinden op deze website.

 

Overige informatie kan worden ingewonnen bij Guikje Roethof, algemeen secretaris van de AKr, via 020-6264315.