Nieuwsartikel

Vacature bestuursleden

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op kunstenaars, kunstinstellingen en hun publiek. Vele honderden culturele instellingen hebben de culturele hoofdstad van ons land als uitvalsbasis. Veel van deze musea, theaters, concertzalen, dans- en theatergezelschappen, orkesten en festivals worden door de gemeente Amsterdam en/of de rijksoverheid gesubsidieerd.

De Amsterdamse Kunstraad is het onafhankelijk adviesorgaan van het gemeentebestuur en adviseert over het kunst- en cultuurbeleid en over de subsidies voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur. Het bestuur van de kunstraad bestaat uit 7 leden. Zo’n 40 commissieleden preadviseren het bestuur vanuit verschillende vakinhoudelijke commissies.

 

De Amsterdamse Kunstraad zoekt bestuursleden:

 

• een lid met kennis van Beeldende Kunst en Digitale Cultuur

• een lid met kennis van Dans

 

Van kandidaten voor deze vacature wordt verwacht dat zij geworteld zijn in of een sterke affiniteit hebben met de betreffende discipline. Wij zoeken ervaren en bevlogen generalisten die op de hoogte zijn van de systematiek van de cultuursubsidiëring en al jaren de culturele ontwikkelingen in Amsterdam volgen. Mensen met kennis van/affiniteit met cultuur vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie, in al zijn diversiteit en in internationale context. Van personen die reageren op een van de functies wordt verlangd dat zij de actuele discussies in het veld, zoals het streven naar inclusiviteit en het debat rond dekolonisatie in de cultuursector, goed volgen en bereid zijn zich hier verder in te verdiepen. Kandidaten moeten ook expertise hebben op het vlak van cultureel ondernemerschap en publieksbereik, dan wel tenminste affiniteit hiermee. Een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende visie op het werkterrein van de kunstraad en de juiste adviesvaardigheden (analytisch en kritisch vermogen, reflectieve houding, creativiteit, innovatieve denkkracht, beleidsgevoeligheid en gericht op samenwerking) zijn essentieel.

 

Werkzaamheden
Van bestuursleden wordt gevraagd dat zij tijd beschikbaar hebben voor monitoring, beoordeling en vergaderingen. Zij mogen geen belang hebben bij instellingen in de Amsterdam Bis, zodat zij in staat zijn onafhankelijk te oordelen. Het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad komt gemiddeld 1x per maand bijeen. Bestuursleden geven daarnaast als voorzitter leiding aan een commissie van de kunstraad. De commissies bestaan uit een mix van leden met een artistiek inhoudelijke of zakelijke achtergrond en vergaderen gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar. Eens in de vier jaar vindt de advisering plaats voor het kunstenplan wat een drukkere periode met zich meebrengt. De werkzaamheden worden gehonoreerd op basis van vacatiegeld (€ 100 per vergadering of dagdeel). Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed.

 

Procedure
Het bestuur van de kunstraad wordt op voordracht van het college van B en W door de gemeenteraad benoemd. Het college laat zich voor de selectie bijstaan door een benoemingsadviescommissie. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar. De Amsterdamse Kunstraad streeft er naar in de samenstelling van zijn bestuur de diversiteit van Amsterdam tot uitdrukking te brengen.

 

Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u uiterlijk op 29 november 2020 sturen naar vacature@kunstraad.nl, ter attentie van de benoemingsadviescommissie onder leiding van Felix Rottenberg, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Informatie over de kunstraad en over de huidige samenstelling van het bestuur kunt u vinden op www.kunstraad.nl.

 

Overige informatie kan worden ingewonnen bij Guikje Roethof, algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad, via 020-6264315 / 06-211 77 145 / guikje.roethof@kunstraad.nl