Nieuwsartikel

Om de stilte heen

Het advies over de aanvragen voor de Amsterdam Bis in het Kunstenplan 2021-2024 is volgens schema op 15 juni aangeboden aan het gemeentebestuur. Tijdens de presentatie heeft Felix Rottenberg als voorzitter van de AKr benadrukt dat de stad te weinig geld uittrekt voor cultuur. Om vernieuwing binnen de Amsterdam Bis een kans te geven, moest de kunstraad adviseren om op een klein aantal instellingen te bezuinigen. Dit komt hard aan. Zeker omdat de instellingen op dit moment allemaal te maken hebben met de corona-restricties. De eigen inkomsten uit kaartverkoop en horeca zijn sterk teruggelopen en het is de vraag wanneer de sector weer de deuren voor het publiek mag opengooien.

Bij de publicatie van het kunstenplanadvies, presenteerde de kunstraad ook een webmagazine over de stand van zaken in de door corona geplaagde Amsterdamse cultuursector. Dit magazine is te vinden op: www.hoenuverder.kunstraad.nl