Nieuwsartikel

Kunstraad nieuwe vicevoorzitter

Trefwoorden

In de bestuursvergadering van 1 juni is Paulette Smit uitgeroepen tot vicevoorzitter van de Amsterdamse Kunstraad.

20170601-Paulette-Vice-voorzitter-groen
De voorzitter wordt net als de bestuursleden op voorspraak van het College van B en W benoemd door de gemeenteraad. Het bestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter. Paulette Smit, tevens voorzitter van de commissie cultuureducatie, zal als vicevoorzitter van de kunstraad Bart Top opvolgen.