Nieuwsartikel

Kunstraad adviseert over gemeentebegroting 2021

Op donderdag 5 november heeft de kunstraad een beknopt advies uitgebracht over de bezuinigingen en beleidsaccenten op het vlak van kunst en cultuur in de begroting 2021 van de gemeente.  

De kunstraad toont waardering voor de keuze van het gemeentebestuur om in deze moeilijke tijden te investeren en zo sterker uit de coronacrisis te komen. Kunst en cultuur is echter, net als sport, niet in beeld als sector waar de stad in crisistijd in wil investeren. 

De kunstraad is van mening dat er structureel te weinig geld is voor kunst en cultuur in de stad en is daarom van mening dat de schaarse middelen zo optimaal mogelijk moeten worden besteed. Generieke bezuinigingen, zoals het niet mee laten lopen van subsidies met de loon- en prijsstijgingen, wijst de kunstraad af. De kunstraad is daarom verheugd over het terug laten keren van de nominale compensatie, die in deze collegeperiode was verlaten. De kunstraad is echter kritisch op het gebrek aan strategische analyse en samenhang in het Hoofdstuk Kunst en Cultuur. 

De bezuinigingen treffen de broedplaatsen, het projectengeld van het AFK, de cultuureducatie en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een inhoudelijke motivatie voor de voorgestelde bezuinigingen ontbreekt. Bovendien is juist nu consistentie in het beleid over de gehele linie van primair belang. 

Lees hier het advies.