Nieuwsartikel

Bart Top kondigt vertrek aan

Trefwoorden

Bestuurslid en vicevoorzitter Bart Top heeft aangekondigd zijn bestuurslidmaatschap van de kunstraad per 1 januari 2017 te beëindigen. Bart Top heeft zich in de afgelopen 6 jaar bijzonder ingezet voor de kunstraad, als voorzitter van de commissie Theater en van de commissie Letteren. In de laatste adviesronde is daar ook film bijgekomen. Hij was ook de voorzitter van de ad hoc commissie die heeft geadviseerd over de toekomst van het cultuurbeleid na opheffing van de deelraden. Dit advies, getiteld Lees hier het advies Heel de stad uit 2013 Heel de Stad! (2013), heeft een belangrijke beleidsimpuls gegeven tot meer aandacht voor de artistieke ontwikkelingen buiten het centrum. Aangezien hij niet over het centrum en de ‘periferie’ wilde spreken, introduceerde hij de term meerpolige stad, die nu in de Hoofdlijnen van het cultuurbeleid is verankerd.
De reden om zijn tweede termijn als bestuurslid van de AKr niet af te maken, ligt deels in de stelselwijziging die vorig jaar is doorgevoerd. Bart Top heeft meer affiniteit met het kleinschalige, het geëngageerde en vernieuwende dan met de A-Bis, schrijft hij in een e-mail aan het bestuur. ‘Daarnaast heb ik het gevoel dat de agenda waarmee ik de kunstraad binnenkwam voor een deel is gerealiseerd binnen wat ik vermag. Diversiteit staat hoger op de agenda, de verbreding van het aanbod naar heel de stad is goed op weg, de erkenning dat kwaliteit ook in nieuwe genres kan schuilen, staat op papier,’ aldus Bart Top.
Namens iedereen die bij de kunstraad met Bart heeft samengewerkt, durf ik gerust te zeggen, dat wij zijn kennis en scherpe inzicht zullen missen. Bart is een zeer gedegen adviseur die de grote lijnen bewaakt en nieuwe thema’s in een context van logica, rechtvaardigheid en continuïteit weet te plaatsen. Het is zeer professioneel dat hij zijn vertrek nu aankondigt zodat de kunstraad enkele maanden de tijd heeft om een goede opvolger te vinden. We betreuren zijn vertrek en danken hem nu alvast voor al zijn inspanningen.