Nieuwsartikel

Advies Museum of Contemporary Art for Amsterdam

Vandaag heeft de Amsterdamse Kunstraad een gevraagd advies aangeboden aan de gemeenteraad over het plan voor het Museum of Contemporary Art for Amsterdam (MCA), een initiatief van de Hartwig Art Foundation, in de voormalige rechtbank aan de Parnassusweg.  

In het advies geeft de kunstraad zijn visie op het plan van de Hartwig Art Foundation en de context waarin dit tot wasdom zal komen. De kunstraad is ervan overtuigd dat het initiatief van de Hartwig Art Foundation van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de stad Amsterdam en de kunstenaars die hier wonen. In het advies spreekt de kunstraad waardering uit voor de vrijgevigheid van de Hartwig Art Foundation. Daarnaast plaatst de kunstraad enkele kanttekeningen, onder andere bij het ontbreken van een analyse van de sector waarbinnen de instelling stelt een ontbrekend format te zijn. 

Het Stedelijk Museum Amsterdam zal zich als het belangrijkste Amsterdamse museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving moeten verhouden tot dit nieuwe initiatief voor actuele kunst. De kunstraad heeft er vertrouwen in dat beide musea zich dusdanig anders profileren dat van verdringing geen sprake zal zijn. 

De gemeente Amsterdam moet zich er rekenschap van geven dat met deze handreiking aan een particulier initiatief de hedendaagse kunst in toenemende mate aan de particuliere sector wordt gelaten. Des te belangrijker is de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de rest van het hedendaagse kunstenlandschap. Een sterk publiek museum zoals het Stedelijk Museum Amsterdam en de presentatie-instellingen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Ruimte voor experiment is essentieel voor een toekomstgerichte, vitale en diverse sector. 

Het faciliteren van een plek voor dit nieuwe initiatief betekent niet dat het reeds bestaande landschap uit de brand geholpen is. Verschillende middelgrote en kleinere instellingen die geworteld zijn in Amsterdam, kunnen in de huidige vastgoedmarkt moeilijk duurzame en betaalbare huisvesting vinden. De kunstraad doet in dit kader een beroep op de gemeente dit netwerk op waarde te schatten en bestaande en nieuwe instellingen, die samen Amsterdam aantrekkelijk maken, waar nodig ook aan gepaste behuizing te helpen.  

Lees het hele advies hier.