Nieuwsartikel

Advies Kunstenplan 2021-2024

De Amsterdamse Kunstraad heeft op 26 november een gevraagd advies over het Kunstenplan 2021-2024 uitgebracht aan wethouder Meliani, Kunst & Cultuur, en de raadscommissie KDD. Op 16 of 17 december zal de gemeenteraad in haar laatste vergaderingen van het jaar, het kunstenplan vaststellen dat op 1 januari 2021 van start gaat. In het advies doet de kunstraad onder andere uitspraken over de (vernieuwde) regeling bij het AFK en het Cluster Cultuureducatie, dat nu ter besluitvorming voorligt.

Daarnaast vraagt de kunstraad in het advies aandacht voor de individuele kunstenaar in tijden van corona en adviseert hij meer financiële steun aan die makers. Bij het advies hoort een notitie over de voortgang van de Amsterdamse Maatschappij voor het Behoud van Kunst en Cultuur (AMBKC), en een rapportage van een vooraanstaand onderzoeksbureau over de impact van corona op de Amsterdamse kunst en cultuursector. Deze notitie en rapportage werden namens het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.

Lees hier het advies.