Nieuwsartikel

Advies Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024

Als onderdeel van de kunstenplancyclus brengt de kunstraad advies uit over de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024. De hoofdlijnen van het cultuurbeleid tot 1 januari 2025 zijn veelomvattend en belangrijk voor de stad en de cultuursector. In het coalitieakkoord is een extra 5 miljoen euro structureel vrijgemaakt voor het Kunstenplan 2021-2024. De kunstraad becijfert dat er van dit nieuwe geld weinig overblijft na aftrek van tegenvallers en de recente bezuiniging op subsidies. Zorgwekkend is de onzekerheid over de huren die mogelijk tijdens de rit worden aangepast aan nieuwe normen. Maar het totaalbeeld is positief. Wethouder Meliani heeft een heldere visie op tafel gelegd. De kunstraad leest de Hoofdlijnen als een krachtig appel aan de gesubsidieerde instellingen om nieuwe publieksgroepen aan te spreken en nieuwe gezichtspunten toe te voegen aan de programmering.