Nieuwsartikel

Advies herziene aanvraag Tolhuistuin

Op verzoek van het college van B en W heeft Tolhuistuin een nieuwe aanvraag ingediend voor het kunstenplan 2021-2024. Aanleiding was het advies van de Amsterdamse Kunstraad van 15 juni jl.

Conform de opdracht van het college heeft de nieuwe aanvraag meer focus. Vertrekpunt in dit plan is de plek en de verbinding die wordt gelegd met de wijken in Noord. Het door de kunstraad geadviseerde maximumbedrag van 500.000 euro geldt daarbij als uitgangspunt.

De kunstraad heeft vertrouwen in de herziene plannen van Tolhuistuin. De instelling heeft een heldere visie op de eigen locatie in relatie tot haar rol in Noord geformuleerd. De kunstraad heeft begin oktober geadviseerd het gereserveerde bedrag van 500.000 euro volledig toe te kennen.

Het advies Tolhuistuin is onderdeel van Om de stilte heen, het advies over de aanvragen voor de Amsterdam Bis ter voorbereiding van het Kunstenplan 2021-2024 en is hier te lezen.