Nieuwsartikel

Advies Coronacrisis in de cultuursector (2)

Vandaag heeft de kunstraad advies uitgebracht aan het gemeentebestuur over de noodzaak tot het oprichten van een publiek-private kredietfaciliteit voor de culturele en creatieve sector. Werktitel is  ‘Amsterdamse Bank voor het Behoud van Kunst en Cultuur’ (ABBKC). De kunstraad is in gesprek met wethouder Meliani, de burgemeester, Amsterdam Culturele Instellingen (ACI), het Amsterdams Fonds voor de Kunst en talrijke particuliere partijen die de cultuur een warm hart toedragen om dit grootstedelijk fonds snel van de grond te krijgen.  

Lees mee op onze advies pagina.