Nieuwsartikel

Advies Coronasteun fase 3

In reactie op de brief Steunmaatregelen voor de culturele sector met de resultaten van fase 1 en fase 2 in bijlage, die op 2 december jl. naar de gemeenteraad is gestuurd, heeft de kunstraad een ongevraagd advies uitgebracht. Van de 17 miljoen die de gemeente eerder dit jaar heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van de cultuursector, is 11,3 miljoen besteed. Het bevreemdt de kunstraad dat niet het hele bedrag is uitgegeven, omdat de nood heel hoog is. In het advies coronasteun fase 3 gaat de kunstraad in op het voornemen van een breed herstelplan en geeft de kunstraad enkele prioriteiten mee voor de verdeling van coronasteun voor de cultuursector in fase 3. 

Lees hier het advies.