Nieuwsartikel

Presentatie advies: De stad is nooit af

Trefwoorden

De stad is nooit af. De Amsterdamse Kunstraad heeft het probleem van de drukte in de stad bekeken met de blik van de kunsthistoricus, de kunstenaar en de stedenbouwkundige en adviseert de stad kennis en ideeën uit de culturele sector een voorname rol te geven in de planvorming. In 21 aanbevelingen levert de kunstraad een bijdrage aan het denken over oplossingen. Opvallende suggesties zijn de bouw van een Museum for Dutch Design op de Zuidas en een nieuw Theater de Meervaart midden in de Sloterplas. De kunstraad is bovendien een enthousiast pleitbezorger van het initiatief dat Waag Society heeft genomen tot oprichting van een FairBnB en bepleit de aanstelling van een Stadsbouwmeester om de esthetische randvoorwaarden voor de stadsuitbreiding te bewaken.

Op 10 mei 2017 werd het advies gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Kajsa Ollongren, portefeuillehouder Kunst & Cultuur en Economie en verantwoordelijk voor het thema Stad in Balans. Het advies is hier te lezen.

Afbeelding: Jenna Arts
De stad is nooit af. Illustratie: Jenna Arts