Nieuwsartikel

Kunstenplan 2017-2020 aangenomen

Het Kunstenplan 2017-2020 is vandaag na korte behandeling in de gemeenteraad aangenomen, alleen de fractie van GroenLinks kon er niet mee instemmen. Woordvoerder Zeeger Ernstig verklaarde dat zijn partij altijd al een tegenstander was van een stelselwijziging en dat hij, nu de effecten ervan redelijk te overzien zijn, ‘een onbevredigend gevoel’ overhoudt. ‘In plaats van democratische beslissingen worden er nu technocratische beslissingen genomen over subsidieaanvragen. Wat betreft het oordeel over cultureel ondernemerschap is er door het AFK met andere criteria gewerkt dan voor de A-Bis zijn gehanteerd.’ Hij vroeg zich af of het maken van een integrale afweging in dit nieuwe systeem wel mogelijk is.
GroenLinks pleitte voor een ‘dijk van evaluatie’ van het nieuwe stelsel, met een enquête onder alle – ook de afgevallen – aanvragers. Het laatste nam wethouder Ollongren mee als suggestie.

De PvdA stemde een jaar geleden ook tegen de stelselwijziging, maar zag voldoende goede elementen in het kunstenplan van wethouder Ollongren om haar nu te steunen. Wel diende woordvoerder Pia van den Berg een motie in om de toekomstige regeling van het AFK altijd te bespreken in de commissie Jeugd en Cultuur van de gemeenteraad, zoals de kunstraad had geadviseerd. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD, een verklaard voorstander van het op afstand plaatsen van het subsidiestelsel, stemde tegen. Over dit principe bleek nog enig meningsverschil tussen VVD en CDA. Fractievoorzitter Marja Ruigrok van de VVD stelde, dat Thorbecke een paar straten verder, op zijn sokkel op het naar hem genoemde plein, in zijn nopjes zou zijn met deze stelselwijziging. Het principe dat het inhoudelijk oordeel over kunst niet bij politici hoort te liggen werd hier gevolgd. Diederik Boomsma van het CDA vond het opmerkelijk dat de VVD de democratische controle over een uitgave van 100 miljoen helemaal uit handen gaf en sprak in haar richting: ‘Ik denk dat Thorbecke dit niet bedoelde.’

Ook D66 pleitte bij monde van Marcel van den Heuvel voor een goede evaluatie. ‘Regels moeten niet bij voorbaat een aanvrager diskwalificeren,’ zei hij. De bezwaarschriftenprocedure ziet hij niet als een strikt juridische aangelegenheid, ook knelpunten moeten hier in gesignaleerd kunnen worden. De wethouder vond dit een aandachtspunt voor de toekomst omdat zij niet bereid is ‘tijdens de wedstrijd de spelregels te veranderen’. Nelly Duijndam van de SP sloot zich aan bij alle sprekers die zich positief hadden uitgelaten over Oostblok en de wens op termijn een cultuurhuis te realiseren in Amsterdam-Oost. Zij meende dat het eerder invoeren van een kostprijsdekkende huur bij instellingen die zijn afgewezen voor het kunstenplan wellicht uitkomst zou kunnen bieden. De SP vroeg de wethouder ook kinderen meer te betrekken bij de beleidsvorming van de cultuureducatie.

In het Kunstenplan 2017-2020 is het advies van de Amsterdamse Kunstraad Zo mooi anders. Advies ter voorbereiding van het Amsterdamse Kunstenplan 2017 – 2020 Zo mooi anders in zijn geheel opgenomen, daarmee zijn de instellingsadviezen van de AKr over de A-Bis instellingen en de bijbehorende geadviseerde subsidiebedragen vastgesteld.