Nieuwsartikel

Keep it simple – externe evaluatie AFK

Trefwoorden

In 2007, tijdens de voorbereiding van het kunstenplan 2009-2012 is, in het kader van ‘ Een partituur, actualisering van de kunstenplansystematiek Amsterdam’, besloten het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK/het Fonds) apart te behandelen en buiten de advisering voor opname in het vierjaarlijkse kunstenplan te plaatsen. Dit vanwege de bijzondere positie die het Fonds inneemt. Het is immers niet zo zeer een aanbieder van kunst en cultuur, maar eerder een aanjager en ondersteuner. Namens de gemeente verstrekt het AFK subsidies voor projecten in alle kunstdisciplines en trajectsubsidies. Tevens is het Fonds adviseur voor en medefinancier van kunst in de openbare ruimte.

 

Met haar brief van 9 november 2010 heeft de Wethouder Cultuur, Mevrouw C.G. Gehrels, de Amsterdamse Kunstraad gevraagd het AFK extern te evalueren. Het AFK heeft zijn functioneren, conform het evaluatiemodel dat is toegepast bij de visitatietrajecten van de landelijke fondsen, in een in december vorig jaar door BMC uitgevoerde, uitvoerige en grondige zelfevaluatie onder de loep genomen. Deze interne evaluatie en het businessplan 2009-2012 van het AFK dienden als uitgangspunt voor de evaluatie door de Kunstraad. De evaluatie is hier te lezen.