Nieuwsartikel

AKr stelt hoorcommissie in

Trefwoorden

Net als tijdens de vorige adviseringsperiode werkt de kunstraad bij de advisering over de aanvragen voor het Kunstenplan 2017-2020 met een hoorcommissie.
De hoorcommissie wordt ingesteld door het bestuur van de kunstraad in het kader van hoor/wederhoor met de sector.
Aanvragers krijgen de gelegenheid om te reageren op feitelijke onjuistheden in het preadvies, dat zij vertrouwelijk krijgen toegestuurd. Dit kan schriftelijk naar de AKr en/of mondeling bij de hoorcommissie. Aanvragers kunnen ook een gesprek met de hoorcommissie aanvragen, wanneer zij een vermoeden hebben van een procedurele onzuiverheid. De hoorcommissie rapporteert aan het bestuur van de kunstraad. Haar bevindingen zijn niet bindend, zij worden in de vorm van een preadvies gestuurd aan het bestuur van de kunstraad ten behoeve van de laatste integrale afweging van de A-Bis.

 

Samenstelling hoorcommissie

De hoorcommissie bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter (Felix Rottenberg), de algemeen secretaris van de AKr (Guikje Roethof) en een onafhankelijke derde met kennis van de culturele wereld. Anders dan de overige bestuursleden, die voorzitter zijn van 1 of twee commissies, zijn de voorzitter en de algemeen secretaris geen lid van een commissie. Het bestuur van de AKr heeft Sylvia Dornseiffer bereid gevonden de derde plek in te nemen. Sylvia Dornseiffer is onafhankelijk adviseur in de culturele sector. Voorheen was zij directeur van de Stichting Fonds voor de Letteren en directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).