Nieuwsartikel

Heradvisering Kunstenplan

Vandaag heeft de kunstraad twee gevraagde adviezen over de bijgestelde aanvraag van Podium Mozaïek en Stichting Tolhuistuin aangeboden aan wethouder Ollongren en de leden van de raadscommissie JC. De kunstraad bespreekt hierin, in aanvulling op zijn eerdere advies, de herziene plannen van de instellingen.

Het college van B en W heeft in oktober 2016 besloten over de verdeling van de subsidies aan de instellingen in de A-Bis in het kader van het Kunstenplan 2017-2020.
Bij de subsidieverlening worden prestatieafspraken gemaakt, mede op basis van het door de instelling zelf ingediende activiteitenplan. Instellingen die een lager subsidiebedrag toegekend kregen dan aangevraagd, zijn in de gelegenheid gesteld hun aanvraag bij te stellen. De prestatieafspraken worden dan dus gemaakt op basis van het herziene plan. Omdat de bijgestelde aanvraag van Podium Mozaïek en van Stichting Tolhuistuin wezenlijk is aangepast, zijn deze aanvragen opnieuw voorgelegd aan de Amsterdamse Kunstraad.

 

Podium Mozaïek
Abi-Podium-Mozaiek

Omdat het voor de producerende functie geen structurele subsidie heeft gekregen, kiest Podium Mozaïek in zijn herziene ondernemingsplan voor een graduele en project matige overgang naar producerend theater. De kunstraad heeft begrip voor deze keuze en vindt het goed dat de ambitie blijft staan. De focus op nieuwe makers en de belangrijke plaats die de instelling inruimt voor een huisdramaturg vindt de kunstraad positief. Hij is benieuwd of de samenwerking met ROC-studenten bij de exploitatie van het theatercafé tot succes gaat leiden.

Lees hier het advies. 

 

Stichting Tolhuistuin
Abi-Stichting-Tolhuistuin

Stichting Tolhuistuin verschuift zijn focus van eigen producties naar een groter aantal coproducties. Het grootste verschil met de eerder ingediende plannen is dat de instelling vooral in de kleine zaal gaat programmeren. De kunstraad is positief over het (noodgedwongen) besluit om kleinschaliger te opereren en de grote zaal te verlaten. De consequenties voor het publieksbereik zijn echter groot, de stichting heeft haar beoogde publieksaantallen flink bijgesteld. In het plan ontbreekt het aan een strategie op publieksontwikkeling en -binding. De kunstraad wil weten in welke stappen de instelling de groei van publiek wil bewerkstelligen.

Lees hier het advies.