Nieuwsartikel

Culturele Investeringsrekening 2022

De kunstraad brengt vandaag de Culturele Investeringsrekening 2022 uit. In dit advies roept de kunstraad op kunst en cultuur te verankeren in het coalitieakkoord. Kunst en cultuur is bepalend voor de identiteit van Amsterdam, voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat.

Het belang van kunst en cultuur voor de stad krijgt echter geen vertaling in de gemeentebegroting. Het kunstenplanbudget is te krap en feitelijk is er in Amsterdam al vele jaren sprake van een bezuiniging op kunst en cultuur. De kunstraad concludeert zodoende dat de ingeboekte bezuinigingen op kunst en cultuur moeten worden teruggedraaid. Ook moet het budget voor kunst en cultuur structureel omhoog.

De toekomstig wethouder Kunst en Cultuur staat voor een belangrijke opgave in die steeds groter wordende stad. Om hier een vertaling aan te geven, adviseert de kunstraad bij de benoeming van het nieuwe college de portefeuille voor de wethouder Kunst en Cultuur te koppelen aan die van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken: wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Kunst en Cultuur.

Naast de investeringen in de groei van de stad en de noodsteun die nog nodig zal zijn, noemt de kunstraad tien concrete investeringen. Meer ruimte, in alle stadsdelen, voor vrije ruimte, broedplaatsen en ateliers. In Zuidoost zijn, gezien de groei van het stadsdeel in combinatie met de in te halen achterstand van de culturele infrastructuur, investeringen het meest urgent: een ‘Huis voor de Kusten 3000’ in een iconisch gebouw, een grootstedelijk Bijlmer Parktheater en een Kunst en Cultuur Unie Zuidoost waarin de expertise gebundeld wordt van al die mensen die aan de toekomst van Zuidoost werken.

Lees hier de Culturele Investeringsrekening 2022.