Nieuwsartikel

College neemt advies AKr deels over

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 17 januari een bestuurlijke reactie gegeven op ons advies Amsterdam voor Internationale kunstenaars. Dit advies van de kunstraad was gevraagd in reactie op het initiatiefvoorstel van GroenLinks voor een kunstenaarsvisum voor de stad Amsterdam. Kern van het AKr-advies is, dat het vestigingsklimaat voor internationale kunstenaars op een aantal manieren kan worden verbeterd. Het advies van de kunstraad is deels door het college overgenomen.

Het college ziet weinig in het idee van de kunstraad om de internationale kunstenaars die zich hier willen vestigen tegemoet te komen in de legeskosten, want ‘een dergelijke regeling voor een niet nader gedefinieerde groep buitenlandse kunstenaars past niet binnen het Nederlandse immigratiebeleid’. Ook schrijft het college dat het voor kunstenaars makkelijker en overzichtelijker zal worden als zij een verblijfs- en werkvergunning kunnen aanvragen via de route van de City Deal Warm Welkom Talent. De kunstraad meent dat de bestaande visummogelijkheden voor kunstenaars ruimer en laagdrempeliger zijn dan deze nieuwe regeling, die de kunstraad wel geschikt acht voor zogeheten creatieven (beoefenaars van toegepaste kunst).

Onderdelen van het advies die wel door het college zijn overgenomen, betreffen het definiëren van een ‘wezenlijk Amsterdams belang’ naast een ‘wezenlijk Nederlands belang’ als grond voor toelating en het verbeteren van de communicatie met het veld en de internationale kunstenaars over de procedures en mogelijkheden op visumgebied.
Het expatcenter zal in overleg met afdeling Kunst en Cultuur en Bureau Broedplaatsen in kaart brengen hoe groot de doelgroep is en hoe deze het best kan worden bereikt.
Via de City Deal wordt nu onderzocht of Amsterdamse ambtenaren een advies aan de IND kunnen uitbrengen over Amsterdamse aanvragen van een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning door kunstenaars. Zij kunnen dan het ‘wezenlijk Amsterdams belang’ wegen zoals OCW nu toetst op het ‘wezenlijk Nederlands belang’, zoals de kunstraad geadviseerd had.