Nieuwsartikel

Adviezen A-Bis en Culturele Diversiteit

Op vrijdagmiddag 5 juli heeft de kunstraad twee adviezen gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Meliani, portefeuillehouder Kunst en Cultuur:

 

 • Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit in Amsterdam-de volgende stap

 

 • Advies A-Bis 2021-2024

Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit - de volgende stap

In de Verkenning 2019 heeft de kunstraad gewezen op de noodzaak van een diverse cultuursector. Het ongevraagd advies Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit – de volgende stap is een aansporing het ingezette beleid en de ambities uit de Contourenbrief Kunstenplan 2021-2024 om te zetten naar de volgende stap: actie.

 

Er is een radicale versnelling nodig. De inhaalslag die nu gemaakt wordt moet blijvend zijn en niet slechts een reactie op een actueel politiek thema.

Om tot een cultureel diverse sector te komen, wat hard nodig is omdat Amsterdam achterblijft bij andere internationale steden, doet de Amsterdamse Kunstraad 21 concrete aanbevelingen, in drie delen:

 

• Een inclusief kunstenplan: aanbevelingen om het kunstenplan gevarieerder en inclusiever te maken

 

• De jeugd heeft de toekomst: aanbevelingen om het creatieve talent in de stad kans op ontwikkeling te geven

 

• Kunst en cultuur tegen polarisatie: aanbevelingen om met meer inzet van kunst en cultuur een bijdrage te leveren om polarisatie op wijkniveau tegen te gaan.

 

PDF Kunst, Culturele Diversiteit en Inclusiviteit – de volgende stap

 

Advies A-Bis 2021-2024 

Het college van B en W heeft de Amsterdamse Kunstraad op 3 juni gevraagd nog voor het zomerreces advies uit te brengen over de samenstelling van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) in de periode 2021-2024.

 

In het Advies A-Bis 2021-2024 doet de kunstraad het voorstel om de A-Bis uit te breiden naar 36.

 

De kunstraad pleit voor een gelijkwaardig en integraal kunstenplan, met zowel topinstellingen en funderende instellingen bij het AFK als bij de kunstraad.

De samenstelling van de A-Bis is strategisch, deze sluit aan bij het landelijke beleid en is een vertaling van de beleidsprioriteiten in Amsterdam.

 

 

 

 

De A-Bis bevat internationale topinstellingen

 • Stedelijk Museum Amsterdam
 • Nationale Opera & Ballet
 • ITA
 • Koninklijk Concertgebouworkest
 • Foam
 • Holland Festival
 • IDFA

 

De A-Bis bevat funderende instellingen

 • Amsterdam Museum
 • Muziekgebouw aan ‘t IJ
 • Theater de Meervaart
 • Bijlmer Parktheater
 • Het Koninklijk Concertgebouw
 • Bimhuis
 • De Balie
 • ICKamsterdam
 • Paradiso
 • CBK Zuidoost
 • Pakhuis de Zwijger

De A-Bis sluit aan op het landelijk beleid

 • Frascati
 • De Toneelmakerij
 • Cinekid
 • Amsterdam Sinfonietta
 • Nederlands Blazers Ensemble
 • Asko|Schönberg
 • Danstheater AYA
 • Eye Filmmuseum
 • Waag technology & society
 • Nedpho|NKO

De A-Bis is representatief voor de Amsterdamse beleidsdoelstellingen kunst en cultuur 2021-2024

 • Podium Mozaïek
 • Orkater
 • Imagine IC
 • Nowhere
 • Nationaal Museum voor Wereldculturen (Tropenmuseum Junior)
 • ISH Dance Collective
 • Urban Myth
 • Framer Framed

PDF Advies A-Bis 2021-2024