Nieuwsartikel

Advies: een Sterk huis voor de stad

Trefwoorden

Op verzoek van wethouder Ollongren biedt de kunstraad vandaag het advies Een sterk huis voor de stad aan over de voorgenomen vergaande samenwerking tussen Toneelgroep Amsterdam (TA) en de Stadsschouwburg (SSBA).

Stadsschouwburg
Deze twee A-Bis instellingen presenteerden op 12 januari de notitie Een internationaal eigentijds theater waarin zij hun gezamenlijk plan voor de toekomst ontvouwden.

De kunstraad is positief over het voornemen te komen tot één theaterhuis aan het Leidseplein. Op diverse vlakken kan meerwaarde ontstaan. Bij de internationale programmering van SSBA door de contacten van Ivo van Hove in het buitenland en op het vlak van educatie. SSBA heeft een voorsprong op TA als het gaat om educatie in het onderwijs en het onderhouden van netwerken in de stad. De kunstraad adviseert een substantieel percentage van het totale budget vast te zetten ten behoeve van educatie.

Bij de uitwerking van het voornemen van SSBA en TA adviseert de kunstraad de gelijkwaardigheid van de partners te borgen. De verbinding met de stad is voor de kunstraad van belang. Als die wordt aangehaald kan het beoogde theater in potentie een heel open en booming plek worden.

 

De kunstraad adviseert een substantieel percentage van het totale budget vast te zetten ten behoeve van educatie

Subsidiegelden

In het visiedocument Een internationaal eigentijds theater zijn de financiën en de organisatiestructuur nog niet uitgewerkt. De kunstraad adviseert het gemeentebestuur er op toe te zien dat het budget van de SSBA, waarmee een programmering wordt gerealiseerd die sterk op de stad is gericht, behouden blijft. Daarom adviseert de kunstraad dat de subsidiestromen van de twee instellingen gescheiden blijven. Door afzonderlijke subsidieaanvragen in te dienen, blijft een transparante verantwoording over de besteding ook in de toekomst mogelijk. De werkwijze van Nationale Opera & Ballet, een fusie van Het Nationale Ballet, de Nederlandse Opera en het Muziektheater, kan als voorbeeld dienen.

tga
foto: Jan Versweyveld

Organisatiestructuur

Voorts beschrijft de kunstraad in zijn advies hoe in Den Haag en Rotterdam met een fusie tussen huisgezelschap en schouwburg ervaring is opgedaan. Een stapeling van directiefuncties moet worden voorkomen. De kunstraad adviseert voor het evenwicht tussen beide entiteiten in het nieuwe geheel een tweekoppige directie aan te stellen: een artistiek directeur en een algemeen en zakelijk directeur. De laatste moet een zwaargewicht zijn die extern wordt geworven.

Lees hier het hele advies
Lees hier het persbericht