Nieuwsartikel

Advies Groei vraagt om groei

Op woensdag 18 oktober heeft de kunstraad het gevraagd advies Groei vraagt om groei uitgebracht naar aanleiding van de Hoofdlijnen Kunstenplan 2025-2028.

Met klem adviseert de kunstraad het kunstenplanbudget te herzien en middelen te zoeken voor een (niet meer dan logische) verhoging die de sector en daarmee de stad toekomt.

Lees het advies hier