Nieuwsartikel

Advies Amsterdam voor internationale kunstenaars

Trefwoorden

De Amsterdamse Kunstraad heeft vandaag, op verzoek van wethouder Kunst & Cultuur Ollongren het advies Amsterdam voor internationale kunstenaars, uitgebracht. Het gemeentebestuur vroeg de AKr een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor een kunstenaarsvisum voor Amsterdam, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel hiertoe van GroenLinks. De kunstraad kan zich goed vinden in de wensen van de initiatiefnemers. Het is spijtig als internationaal talent na het afronden van een opleiding of werkperiode de stad verlaat in verband met verblijfsvergunning en problematiek. De ambities van het gemeentebestuur met betrekking tot internationalisering van de cultuursector en meer diversiteit in het cultureel aanbod nopen tot een strategie om het makkelijker te maken voor
internationale kunstenaars om in Amsterdam te wonen en te werken.

In het advies gaat de kunstraad eerst in op de visum- en verblijfsvergunningmogelijkheden voor kunstenaars, om daarna te kijken naar het vestigingsklimaat voor kunstenaars.

 

Visum- en verblijfsvergunningmogelijkheden

De bestaande regelingen voor visa en verblijfsvergunningen zijn niet genoeg bekend bij de culturele instellingen en individuele kunstenaars. Daarom doet de kunstraad de aanbeveling een gidsfunctie te creëren naar het idee van het Kunstenloket van de stad Brussel. Ook kan de stad een faciliteit opzetten waar kunstenaars terecht kunnen voor een financiële bijdrage in de kosten voor de procedure van een visumaanvraag. De kunstraad adviseert in gesprek te gaan met het ministerie van OCW om de definitie ‘Wezenlijk Cultureel Belang’ te verbreden naar artistieke sectoren die niet gesubsidieerd zijn en opkomende genres. In het licht van de specifieke positie die Amsterdam inneemt in de cultuur en vanwege de nadruk die wij hier leggen op het belang van diversiteit, kan de gemeente in overleg met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst afspraken maken om zelf de aanvragen van Amsterdamse kunstenaars te toetsen op ‘Wezenlijk Amsterdams Cultureel Belang’.
Voor creatieven die niet werkzaam zijn in het traditionele kunstenveld kan aansluiting worden gezocht bij de Citydeal Warm Welkom voor startende ondernemers, zoals het college voorstelde in de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van GroenLinks. De nieuwe regeling wordt op dit moment in samenwerking met het Expatcenter Amsterdam ontwikkeld en medio 2017 wordt er een voorstel verwacht.

 

Het Amsterdamse vestigingsklimaat

Amsterdam beschikt over een sterke gesubsidieerde culturele sector, als kern van een bloeiend kunstenveld met een gelaagd aanbod dat alle disciplines bestrijkt. Het vestigingsklimaat wordt onder andere bepaald door de internationale oriëntatie van Amsterdam en mondiaal toonaangevende instellingen.
Het aantal internationale kunstenaars verhogen kan alleen als er genoeg betaalbare woon- en werkruimte beschikbaar is. Meer concurrentie tussen kunstenaars betekent niet dat er betere kunst gemaakt zal worden. Van belang is dat het gemeentebestuur nadenkt over welke kunstenaars de stad wil aantrekken en daarbij absorptievermogen van de stad en de doorgroeimogelijkheden in verschillende sectoren in ogenschouw neemt.
De bestaande regelingen bieden voornamelijk mogelijkheden voor jonge, beginnende (buitenlandse) kunstenaars, terwijl de AKr de mid career kunstenaars potentieel interessant vindt als aanvulling op het Amsterdamse culturele landschap.

Klik hier voor het volledige advies.