Nieuwsartikel

Advies Addenda Amsterdam Bis

De kunstraad heeft vandaag een gevraagd advies aangeboden aan de gemeenteraad over de aangepaste aanvragen van de instellingen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) in het Kunstenplan 2021-2024. In dit advies besteedt de kunstraad aandacht aan de nog lang doorwerkende gevolgen van de coronapandemie op de kunst- en cultuursector van Amsterdam.

De subsidieaanvragen voor de Amsterdam Bis 2021-2024 zijn voor de uitbraak van het coronavirus opgesteld en in de plannen is zodoende geen rekening gehouden met de gevolgen ervan. Daarom is de instellingen gevraagd uitleg te geven over de aangepaste plannen en prestaties.

De kunstraad concludeert naar aanleiding hiervan dat veel instellingen in de overlevingsmodus zitten. Er zijn grote verliezen geleden, voor publiek is er nog steeds een drempel om naar culturele evenementen te gaan en jonge makers krijgen minder goed voet tussen de deur omdat er vanwege de lockdowns een stuwmeer is ontstaan van producties die nog in première moeten gaan.

Een gezamenlijk vertrouwen is nodig om de kunst- en cultuursector weer in het zadel te helpen. Instellingen moeten de kans krijgen zich, zonder prestatiedruk, te hernemen en in te spelen op de verander(en)de situatie. Er moet rust komen voor artistieke ontwikkeling en ruimte voor de mogelijke ad hoc aanpassingen die de toekomst brengt. Het artistieke proces moet belangrijker blijven dan publieksaantallen, instellingen moeten daarom gestimuleerd blijven risicovol te programmeren.

De kunstraad adviseert zodoende:

  • gezamenlijk vertrouwen: geen harde prestatie-eisen in 2022, 2023 en 2024
  • monitoring vooral op financiële kant, met in acht neming van de codes
  • ondersteuning en stimulans op het gebied van vastgoed
  • bestemmingsreserve en ruimere openstelling van steunregeling
  • ondersteuning en stimulans op het gebied van vastgoed
  • verlenging van de huidige kunstenplanperiode

Lees het hele advies hier.