Stedelijk Museum

Stedelijk Museum Amsterdam is het museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Amsterdam. Het museum profileert zich als interdisciplinair instituut, waar beeldende kunst en vormgeving geïntegreerd tentoongesteld worden. Daarnaast heeft het Stedelijk Museum de taak om de collectie te beheren en te ontsluiten. De instelling streeft naar zestien tentoonstellingen en verschillende collectiewisselingen per jaar.
In 2017 wordt de nieuwe inrichting van het museum gepresenteerd. Door een driedeling in het museum aan te brengen, wordt de routing en de inzichtelijkheid in de historische lagen van de collectie verbeterd.