Stedelijk Museum

Stedelijk Museum Amsterdam (SMA) wil een publieke en maatschappelijke plek zijn, waar actualiteit door kunst wordt gedefinieerd, becommentarieerd en ervaren. De bezoeker moet moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in het museum persoonlijk kunnen ervaren. Het Stedelijk hanteert vier kernwaarden: eigenzinnig, toegankelijk, betrokken en verantwoordelijk. Deze kernwaarden vormen in de kunstenplanperiode 2021-2024 een leidraad voor zowel programma, publiek en partners als voor het eigen personeel.