Stadsschouwburg Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam legt in de programmering de nadruk op toneel en hedendaagse dans; daarnaast is er ruimte voor onder meer muziektheater, cross-overs tussen de verschillende disciplines en nieuwe kunstuitingen. De programmering in het kader van Expanding Theatre tast de grenzen van theater af en zoekt het debat op. De instelling heeft de ambitie om het toonaangevende centrum van de theatercultuur in Nederland te zijn. Die positie wil de SSBA niet alleen ontlenen aan de traditie en het verleden, maar ook aan de plek die de schouwburg in het hedendaagse leven inneemt door in de programmering verbinding met maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen te zoeken.
Toneelgroep Amsterdam is huisgezelschap van de stadsschouwburg.