De Balie

De Balie organiseert debatten, lezingen en exposities, programmeert films, muziek en theatervoorstellingen en faciliteert verschillende activiteiten. De Balie werkt vanuit de missie ‘Vrij denken, Vrij spreken, Vrij leven’ en vraagt met eigen programma’s, samenwerkingen en coalities aandacht van media, publiek en politiek voor ontwikkelingen in de samenleving. De Balie koppelt kunst aan debat, zowel door een podium te bieden als door (mede)producent te zijn. Binnen het debatprogramma geeft De Balie speciale aandacht aan (geo)politiek, economie, journalistiek, rechtsstaat, onderwijs, Europa, voedsel en milieu.