De Balie

De Balie produceert programma’s over kunst, cultuur en politiek. Daarbij werkt De Balie vanuit de visie dat podiumkunst een uitgelezen kunstvorm is om publiek tot introspectie, empathie, overpeinzingen en nieuwe inzichten te brengen. De Balie gelooft dat een open, pluriforme, democratische en rechtstatelijke samenleving de beste samenleving is. Dit is leidend voor wat De Balie doet en maakt. Het debat, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, is leidend in alle programma’s. De producties van De Balie zijn crossovers tussen theater, muziek, cinema, journalistiek gesprek, literatuur en beeldende kunst. De Balie herbergt in de Filmzaal een documentaire-filmtheater met dagelijks vier tot zes vertoningen van actuele documentaires en speelfilms.